อนุทิน 168064 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

หน้าที่หลังสถานการณ์โควิด-19

คือ การติดตามดูความคิดผู้บริหารในคณะผลิตครูว่า

จะใช้การเรียนออนไลน์อย่างไร

จะมีรูปแบบอย่างไร

ไม่รู้จะคิดได้แค่ไหน

…”

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ยามใกล้สองยาม

เขียน 30 Apr 2020 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)