อนุทิน 167990 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ถ้าเวลา ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดตราด ที่ออกให้บริการโดยที่ไม่ได้ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ จะใช้ป้ายเวที พิธีการ ตามแบบ ดังภาพที่ปรากฎด้านบนนี้ความเห็น (0)