อนุทิน 167840 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๗

ช่วงนี้ หนูเดวา เริ่มนั่งเองได้แล้ว…เธอหน้าเป็นมากความเห็น (2)

น่ารักค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว เธอมีพัฒนาการเร็วมากค่ะ