อนุทิน 167815 - Wasawat Deemarn

เขียน … นอกเมือง

“…

นัดหัวหน้าสำนักงานคณะฯ เปิดประตูไปเอาโต๊ะคอมฯ เล็กกลับบ้าน

เพื่อนำวางคอมฯ เครื่องเก่า สำหรับการสำรองข้อมูล

หลังจากนั้น ขับรถต่อมาที่วิทยาเขตนอกเมือง เพื่อเอาจอคอมฯ มาเปลี่ยน

โยกย้ายเพื่อความเหมาะสม (คุ้น ๆ กับเหตุผลนี้ไหม)

…”

๗ เมษายน ๒๕๖๓

ยามบ่าย

เขียน 07 Apr 2020 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)