อนุทิน 167400 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

ดอกบัวมีหลายเหล่า

การสอนคนให้รู้จักการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น เป็นเรื่องยาก

แต่ก็ต้องสอน เพราะเราเป็น “ครู”

ครูผู้ซึ่งต้องยกระดับจิตใจของลูกศิษย์ให้สูงขึ้น

เพียงแต่ไม่ควรคาดหวังผล ณ ตอนนี้

สักวัน สิ่งที่ครูได้พยายาม จะนำพาผลแห่งความสำเร็จ

แต่คงนานหน่อย … เท่านั้น

…”

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เที่ยงคืนตรง

เขียน 04 Mar 2020 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)