อนุทิน 166980 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๔

เตรียมเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน…การสังเคราะห์…การวิเคราะห์…การวิจัย อธิบายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฟัง ของบุคลากรจาก มรภ.กาญจนบุรี โดยใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารมาร่วม ๑๐ กว่าปี พร้อมทำงานบุคคลมาร่วม ๓๐ กว่าปีมาใช้ในการประกอบการบรรยาย เพื่อให้คนฟังมองเห็นภาพในการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

อยากเรียนรู้ด้วยจังเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่แก้ว ขอบคุณค่ะ