อนุทิน 166847 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๒

จิตที่ฝึกมาดี มีคุณธรรม…จะทำให้คุณค่าของคน มีความแตกต่างกัน สิ่งนั้นคือ ความมีคุณค่าของการเป็นมนุษย์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แสดงออกด้วยการกระทำ..

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์ประหยัด คุณธรรมวัดได้กันค่อนค้างยากค่ะ บางทีรู้หน้า แต่มิรู้ใจค่ะ…ต้องกระทำต่อกันค่ะ จึงจะทราบผลของ Moral