อนุทิน 166804 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๑

ประกาศผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่นี่…https://www.gotoknow.org/posts/674342ความเห็น (0)