อนุทิน 166770 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๑

ชีวิตที่มีความสุข…คือ ชีวิตที่ไม่ยึดติดอัตตา ตัวตน ไม่ยึดมั่น ถือมั่น รู้จักปล่อยวาง และให้อภัยต่อคนรอบข้าง…โลกนี้ มิมีใครเก่งกว่าใคร แต่สิ่งหนึ่งที่จะติดตัวเรา คือ จิต นั่นคือ การกระทำดีต่อตัวเองและผู้อื่นมากกว่า เพราะจะตามตัวเราไปทุกภพ ทุกชาติ สุดท้าย คือ นิพพาน…ฝึกจิตให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเสมอ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

สาธุ….

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชร…