อนุทิน 166599 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

หลายครั้งที่เราพบว่า “แผนการสอน” ในครูระดับอนุบาล ประถม มัธยม

หรือ “มคอ.3” ในระดับมหาวิทยาลัย มันขัดแย้งต่อการสอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

กรอบของมันบีบรัดความคิดและมันสมอง ทำให้ดูว่า สิ่งเหล่านี้มันเสมือนแค่

เครื่องมือการตรวจสอบของผู้บริหารเท่านั้นว่า เราสอนตามที่เราเขียนหรือไม่

หากไม่มีเครื่องมืออื่นที่ดีกว่านี้ การศึกษาชาติก็ยังคงเป็นแบบนี้

เหตุการณ์ ณ ประเทศไทย ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

…”

๒๐ ธ.ค.๖๒

ยามใกล้เที่ยง

เขียน 20 Dec 2019 @ 11:36 () แก้ไข 20 Dec 2019 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)