อนุทิน 166382 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๐

ย่าสับสน…กับในยุคนี้ที่มีเทคโนโลยี…เพราะทางโรงเรียนแจ้งว่าจะไม่ให้นักเรียนเล่นโทรศัพท์ เพราะบอกว่า “สมาธิสั้น…”…แต่สำหรับย่ามีความคิด ๒ ทาง คือ หันกลับมาดูที่ตัวของครอบครัวของเรามากกว่า…หากไม่ให้พี่ฟ้าครามเล่นบ้าน เธอจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะในอนาคต เธอต้องใช้ในชีวิตประจำวัน…เหตุเพราะย่าทำงานเกี่ยวกับ HR จึงทราบว่า เด็กยุค Alpha…เธอต้องเรียนรู้ เพียงแต่จะปรับตัวเองให้อยู่ได้อย่างไร…หากมองดูจริงๆ จะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตัวเองให้ได้มากกว่า ว่าเวลาไหนควรทำอะไร…จะบอกว่า “ห้ามเล่น!!!” คงมิใช่แล้ว เพราะโลกอนาคต เทคโนโลยีล้วน ๆ แล้วหากห้าม ไฉนเลยจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้…(สิ่งที่ตัวเราเองต้องเปลี่ยนแปลง และยอมรับกับเรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ) เทคโนโลยีมาแรงส์…สิ่งที่ย่าเห็นว่าสำคัญมาก ๆ นั่นคือ “ความคิด จินตนาการในการเป็นตัวตนของพี่ฟ้าครามเธอเองต่างหาก ที่จะทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่น ๆ และทำให้เธอทำงานได้”

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครูคิดตื้น..กลัวเด็กไม่มีความรับผิดชอบ..แต่การเรียนรู้สมัยใหม่..ต้องดังท่าน ผอ.ครับเด็กเรียนรู้ได้มาก..และรู้ทันเกตุการณ์ต่างๆ เพียงแยกเวลาให้เด็กได้บริหารเวลาเล่นและทำงานก็สุดยอดแล้ว..ฟ้าครามเขามีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและเพื่อนชื่นชมมาแต่เด็กแล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์