อนุทิน 166275 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

เราจะซื้อความสุขจากภายนอกได้อย่างไร ในเมื่อมันเกิดขึ้นเองภายในใจ เรามักเชื่อว่าคนที่เรารักทำให้เรามีความสุข แต่ความจริงเราต่างหากทำให้เรามีความสุข โดยสร้างมายาว่าคนอื่นทำให้เราสุข

วินทร์ เลียววาริณ

ความสุขเล็ก ๆ ก็คือความสุข

หน้า ๑๐

…”

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หัวค่ำ

เขียน 15 Nov 2019 @ 20:23 ()


ความเห็น (0)