อนุทิน 165905 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๓

การเป็นคนดีหรือไม่ดี มิใช่อยู่ที่ชุดที่สวมใส่…แต่คือ “การกระทำ” ต่างหากที่จะบอกได้ว่าเป็นคนเช่นไร?…(การกระทำที่ต้องดีต่อตนเองและผู้อื่น จึงจะเรียกว่า “คนดี”)

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การเป็นคนดี..คงต้องให้คนอื่นเป็นคนบอกกล่าวกับคนอื่น..มิใช่บอกเราจริงนะครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์ แต่สิ่งที่เรารู้ดีว่าเรากระทำเช่นไร ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับจิตและตัวของเราเองค่ะ หากจิตสำนึกว่าดี ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ส่วนคนอื่นจะมองเช่นไร นั่นคือ มุมมองของเขาเองค่ะ