อนุทิน 165741 - Wasawat Deemarn

เขียน … ในเมือง

“…

บัญชีแสดงทรัพย์สินของคุณธนาธร พรรคอนาคตใหม่

มี “หนังสือ” จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม คิดเป็นมูลค่า ๑.๒๕ ล้านบาท

ไม่ได้เป็น FC แต่อย่างใด แต่ก็เพิ่งเห็นว่า “หนังสือ” มีมูลค่าด้วย

ถือเป็นเรื่องที่ดีของสังคมที่เห็นว่า การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีเพียงใด

…”

๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ยามฝนตกหนักขึ้นเรื่อย ๆ

เขียน 21 Sep 2019 @ 12:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10287



ความเห็น (0)