อนุทิน 165609 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๕๖

ชีวิต…ที่ถูกลิขิตมาด้วย “กฎแห่งกรรม” กันทุกคน…พิจารณา วิเคราะห์ได้ด้วยตัวของเราเอง…เนื่องจากมีกรรมเป็นแดนเกิด กรรมดี กรรมชั่ว ตัวเราเองทราบด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยอมรับกับผลของกรรมนั้น..ปลูกผลอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น..จะดีหรือไม่..เป็นจริงแน่นอน..ใช่ไหมครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ อาจารย์ประหยัด “กฎแห่งกรรม” ใช้ได้เสมอกับชีวิตมนุษย์