อนุทิน 165295 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ เรือนบรรเลง

เขียน 19 Aug 2019 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)