อนุทิน 164786 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๓

ย่างเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต…ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ สนใจศึกษาพระธรรม คำสอน ในการใช้ชีวิต ทำให้ตัวฉันได้รับแล้วนำมาปฏิบัติดู เห็นถึงสัจธรรมหลากหลายอย่าง…ดีที่ครอบครัวของพวกเราเข้าใจในหลักธรรม…ความเป็นจริงของชีวิต…สุดท้ายบนโลกนี้ มีทุกข์เพื่อให้เรียนรู้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์…มีสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับจิตของเราเองว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับตนเอง…ของแบบนี้ ต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นปัจจัตตัง…มิสามารถนำมาบอกให้ใครทราบได้…ถึงเมื่อไรจะทราบเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นตถตา…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด…ถูกต้องเลยค่ะ