อนุทิน 164177 - Wasawat Deemarn

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันนี้ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ มีบริษัทเอกชนหลายแห่งให้พนักงานได้หยุด ๑ วัน แต่หน่วยราชการไทยก็ไม่ได้หยุดตามเอกชน

และวันนี้ยังเป็นวันที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น ทุกอย่างถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว

โลกยุค ๔.๐ ข่าวสารว่องไวเสมอ ไม่ต้องเปิดทีวีก็ทราบข่าวสำคัญได้

เขียน ณ บ้านปลายดง ณ หางดอย

เชียงใหม่ (ยามดึก)ความเห็น (0)