อนุทิน 164098 - Wasawat Deemarn

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ความตั้งใจหลักในวันนี้ คือ การนำหนังสือ วารสาร และสื่อการสอนไปบริจาคที่โรงรียนวัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รถกระบะของพ่อไป เพราะปริมาณสิ่งของบริจาคพอสมควร โรงเรียนอยู่ห่างจากบ้าน ๓๐ กิโลเมตร ไป - กลับ ก็ ๖๐ กิโลเมตร ถือว่า ไม่ไกลมากนัก ใช้เส้นถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงเป็นเส้นหลัก

หนังสือ วารสาร อยากให้โรงเรียนเอาไปทำ “มุมครู” เพื่อพัฒนาครูในเชิงวิชาการ

สื่อการสอน เป็น ภาพผนึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชินี จำนวน ๙ ชุด ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ อีก ๙ ชุด ในหลวงรัชกาลที่ ๕ อีกที่ไม่ได้นับ

มาม่าเปล่าของแม่ที่ฝากไปอีก ๑ ถุง

ใกล้เป็นโยมอุปถัมภ์ของโรงเรียนนี้อยู่แล้ว เพราะชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบ้าน อยู่โรงเรียนนี้ทั้งนั้น

สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ การให้โดยไม่อะไรกลับคืนมา คือ การให้โดยสูญเปล่า

แต่สำหรับคนเป็นครู การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน คือ ความสุขทางใจที่เงินหาซื้อไม่ได้

เขียน ณ วิทยาเขตในเมือง

เชียงใหม่ (ยามบ่ายร้อน ๆ)ความเห็น (0)