อนุทิน 163967 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ มูลนิธิ แพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 4

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

กิจกรรมการให้บริการ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลแหลมงอบ

  • ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย/นวดบำบัด/นิทรรศการให้ความรู้สมุนไพร โดยทีมงานโรงพยาบาลแหลมงอบ

  • นวดบำบัดเพื่อสุขภาพ โดย ทีมแพทย์แผนไทยจากโรงเรียนไทยสปาบูรพา

  • ตรวจฟัน ถอนฟัน โดยทีมทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลแหลมงอบ

  • ตรวจสารเคมีในเลือด/นิทรรศการให้ความรู้สารเคมี โดยทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

  • ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย จาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 จังหวัดตราด

  • รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยทีมรับบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลตราด/โรงพยาบาลแหลมงอบ

เขียน 10 Apr 2019 @ 20:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #ตราด#พอ.สว.ความเห็น (0)