อนุทิน 163828 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ไปร่วมประชุม r2r กับท่านรองฯPiyathida Ku เพื่อเตรียมดูแลทีมวิจัยของเราให้สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น้องๆทุกทีมสามารถพัฒนางานวิจัยจนส่งขอจริยธรรมได้มากกว่า 10 เรื่อง ในphase ถัดไป ทีมงานจะพาวิเคราะห์และเขียน ครบวงจรค่ะ ก่อนกลับขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะ(27 มีนาคม 2562)

เขียน 28 Mar 2019 @ 05:23 ()


ความเห็น (0)