อนุทิน 163755 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๙๓๑ ]

“…”

…………………………

(ร่าง)”พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแกงโฮะ 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

https://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act01170362&sectionid=0130&day=2019-03-17

…………………………

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 20 Mar 2019 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)