อนุทิน 163748 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๒

สมัยก่อน…เขาเรียกว่า “แอบดู”

สมัยนี้…เขาเรียกว่า “ส่อง”

คริ ๆ ๆ…กาลเวลาความเห็น (2)

แอบดูคนสวย

เขียนเมื่อ 

๕๕๕…ขอบคุณค่ะพี่แก้ว เป็นคำของภาษาที่เกิดใหม่ค่ะ