อนุทิน 163700 - prayat duangmala

คณะกรรมการสถานศึกษาและน้องธุรการ มีใจเห็นความสำคัญของการศึกษาระดับอนุบาลที่ขาดห้องเรียนเป็นเอกเทศ จึงได้จัดทำผ้าป่าช่วยเหลือสนับสนุนเป็นทุนไว้สร้าง ถ้ารองบ รัฐบาลาตินี้คงไม่ได้สร้าง..(รร.ขนาดเล็ก) กำหนดจัดงานเป็น 2 ครั้ง 30 มีนาคม จากชมรมตะกร้อเมืองทองธานี 12-13 เมษายน 2562 เป็นศิษย์เก่าร่วมกันจัดงานขึ้น ไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร..

เขียน 16 Mar 2019 @ 18:29 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ส่งท้ายก่อนเกษียณอายุในเดือน กันยา