อนุทิน 163556 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๘๙๙ ]

“…”

…………………………

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คิดเรื่อง “บทเรียนออนไลน์” กับ “บทเรียนที่เป็น Credit Bank” สั่งการลงมายังคณะให้เตรียมรายวิชา เตรียมเนื้อหา คณะยังไม่ได้เรียกประชุมหัวหน้าภาคฯ หรือคณาจารย์ ให้ความรู้ คำนิยมศัพท์เหล่านี้ว่า ระบบ หรือ ขอบเขตเป็นอย่างไร ก็ทำหนังสือขอความเนื้อหาจากภาควิชาเสียแล้ว ทำงานแบบนี้ ต้องตามหลังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เขาอีกกี่ปี

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 02 Mar 2019 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)