อนุทิน 163038 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๖

คือ….ชอบบบบบบบ…เพราะข้ามันลูกทุ่ง “ธรรมชาติที่มีความสบายใจมากที่สุด“ คริ ๆ ๆ “บทพิสูจน์…ที่ ซ.ต.พ.แล้ว” ชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่ธรรมดาที่สุด…เรียบง่ายที่สุด…ฉันจะไม่เชื่อใครง่าย ๆ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ด้วยตัวของฉันเอง เรียกว่า “ความสุข ขึ้นอยู่กับจิตของตัวเราเอง เพราะแต่ละคนความสุขจะไม่เหมือนกัน” อิอิ…

https://www.gotoknow.org/posts/659269

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)