อนุทิน 162922 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

มาเป็นวิทยากร R2R สุรินทร์ ครั้งที่ 4 คนเข้าอบรมเขียนโครงร่าง ขอจริยธรรม เก็บข้อมูลเสร็จ จนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลวิจัยได้แล้ว เห็นความตั้งใจของพยาบาลและทีมแล้ว ชื่นชมจริงๆค่ะ

แก้ว 11 มกราคม 2562

เขียน 11 Jan 2019 @ 06:20 () แก้ไข 11 Jan 2019 @ 06:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #r2rความเห็น (0)