อนุทิน 162892 - ต้นโมกข์

จากทฤษฎีของดาร์วิน สมมติหากแมวน้ำทุกตัวลงคะแนนเสียงเพื่อลดขนาดของน้ำหนักตนเองลงครึ่งหนึ่ง การทำแบบนี้จะช่วยให้หนีรอดจากปลาฉลามได้ง่ายขึ้น ผลต่อมาคือการได้ตัวเมียของแมวน้ำก็เหมือนเดิม ตัวไหนที่แข็งแรงย่อมได้ตัวเมียไป แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือ แมวน้ำตัวที่แข็งแรง ไม่ยอมลดน้ำหนักลงครึ่ง

ผลประโยชน์ส่วนตนมักจะจขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมนี้ถ่ายทอดมายังมนุษย์ด้วย ประโยชน์ที่คนได้รับขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนอื่นๆด้วยว่าจะตอบโต้อย่างไร

เขียน 09 Jan 2019 @ 19:15 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เหมือนกับ มนุษย์ทุกวันนี้เห็นเยื่ออ่อนแอก็งับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ คนเรามักจะมองประโยชน์ตน เทียบกับประโยชน์คนอื่นเสมอ สิ่งนี้ทำให้มือที่มองไม่เห็นใช้ไม่ได้ครับ เพราะทฤษฎีนี้มองว่าตลาดเสรีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ตลาดเสรี ผมว่าน่าจะไม่มีอยู่จริงครับ