อนุทิน 162696 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๒๕ ]

“รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้”

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89

………………………………………………………………………………………….

เชียงใหม่ (ปลายปี ๖๑)

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

…………………………………………………………………………………………..

เขียน 31 Dec 2018 @ 00:16 ()


ความเห็น (0)