อนุทิน 161965 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๖๑๒ ]

“คุณค่าของคน”

เมื่อวานสอนนักศึกษา ป.บัณฑิต

เรื่อง “คุณค่าของคนอยู่ที่ไหน”

อยากบอกพวกเขาว่า ไม่ว่าคุณอยากจะเป็นครู

หรือไม่อยากจะเป็นครูหรือไม่

ประเด็นสำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากหรือไม่อยาก

แต่ในเมื่อต้องมายืนอยู่จุดนี้แล้ว

ก็ควรทำให้เต็มที่ ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุด

เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไหม

เชียงใหม่ (ยามเย็นมาก)

๒๕ พ.ย.๖๑

เขียน 25 Nov 2018 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)