อนุทิน 161895 - ต้นโมกข์

เมื่อทำปากกาหาย ก็ไม่มีปากกา

เมื่อไม่มีปากกา การจดก็ไม่เกิด

เมื่อไม่มีการจด ก็ไม่มีการศึกษา

เมื่อไม่มีการศึกษา จึงสอบตก

เมื่อสอบตก ก็ไม่ได้รับประกาศนียบัตร

เมื่อไม่มีประกาศฯ ก็ไม่มีงาน

เมื่อไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิน

เมื่อไม่มีเงิน ก็ไม่มีอาหาร

เมื่อขาดสารอาหาร ก็ยิ่งผอม

เมื่อยิ่งผอม ก็ยิ่งน่าเกลียด

เมื่อน่าเกลียด ก็ยิ่งไม่มีคนรัก

เมื่อไม่มีคนรัก การแต่งงานก็ไม่เกิด

หากเป็นโสด ก็ไม่มีบุตรหลาน

เมื่อไม่มีบุตร ก็ยิ่งเปลี่ยวเหงา

ยิ่งเปลี่ยวเหงา ก็ยิ่งกดดัน

ยิ่งกดดัน ก็ยิ่งเจ็บป่วย

เมื่อเจ็บป่วย สุดท้ายก็ลาหายตายจาก

บทเรียนวันนี้ก็คือ อย่าทำปากกาหาย!

555+

#freetheLèseMajestéSuspect

เขียน 21 Nov 2018 @ 18:59 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปากกาชีวิต

เขียนเมื่อ 

หากไม่มีปากกาหรือดินสอ เราจะขาดเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพราะสมองที่เรามีอยู่มีพื้นที่จำกัด และมักจะจำสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งนั้นอยู่เท่านั้นครับ