อนุทิน 161877 - Wasawat Deemarn

ชีวิต (ครู) ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกฏของธรรมชาติ

จาก ๑๑ มาตรฐาน เหลือ/กร่อน/กรุ๊ป ๔ มาตรฐาน

เขียน 20 Nov 2018 @ 17:43 () แก้ไข 20 Nov 2018 @ 17:44, ()


ความเห็น (0)