อนุทิน 161830 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๘๓ ]

“ณ ใบปริญญา”

ใบปริญญาบัตรสำหรับบางคน

ทำให้ตัวสูงขึ้น ตัวพองขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น

ความที่เคยบอกว่า ไม่รู้ จึงมีน้อยลง

ตอนนี้เหลือแต่ (คิดว่า) รู้ไปทุกเรื่อง

ทั้ง ๆ ที่ความรู้ในโลกนี้มีอีกไม่รู้เท่าไหร่

น่าขันกับวิธีคิดแบบนี้ดี

เชียงใหม่ (ยามสอง)

๑๘ พ.ย.๖๑

เขียน 18 Nov 2018 @ 00:33 () แก้ไข 18 Nov 2018 @ 00:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาบัตร#ใบปริญญาความเห็น (0)