อนุทิน 161455 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๑๕ ]

“I Believe”

https://www.youtube.com/watch?v=-UZnpcufkbc

แค่เข้าไปฟังเพลง I Believe เจอข้อความนี้ของคุณ snow girl ขอเก็บไว้หน่อยแล้วกัน

The 10 Rules:

  1. Don’t ask her to be feminine
  2. Don’t let her drink over three glasses
  3. Drink coffee instead of Coke/Juice
  4. If she hits you, act like it hurts. If it hurts, act like it doesn’t
  5. On your 100th day together, give her a rose during her class
  6. Make sure you learn fencing and squash
  7. Be prepared to go to prison sometimes
  8. If she says she’ll kill you, don’t take it lightly
  9. If her feet hurt, exchange shoes with her
  10. She likes to write. Encourage her

เชียงใหม่ (ยามบ่าย)

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียน 31 Oct 2018 @ 14:03 () แก้ไข 31 Oct 2018 @ 14:03, ()


ความเห็น (0)