อนุทิน 1614 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

หลังอาหารเที่ยงหยิบเอางาน"คู่มืองานสารบรรณ มอย"ที่ค้างอยู่มาทำต่อ  อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมประชาคม มอย. เสนอให้จัดทำเป็นคู่มืองานสารบรรณที่ใช้เป็นแนวเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)