อนุทิน #1614

หลังอาหารเที่ยงหยิบเอางาน"คู่มืองานสารบรรณ มอย"ที่ค้างอยู่มาทำต่อ  อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมประชาคม มอย. เสนอให้จัดทำเป็นคู่มืองานสารบรรณที่ใช้เป็นแนวเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

เขียน:

ความเห็น (0)