อนุทิน 1614 - อ.อาลัม

หลังอาหารเที่ยงหยิบเอางาน"คู่มืองานสารบรรณ มอย"ที่ค้างอยู่มาทำต่อ  อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมประชาคม มอย. เสนอให้จัดทำเป็นคู่มืองานสารบรรณที่ใช้เป็นแนวเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

เขียน 23 Apr 2008 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)