อนุทิน 1613 - อ.อาลัม

เช้าวันนี้อดอาหารมือเช้าเนื่องจากได้รับการประสานว่า หมอจะมาตรวจสุขภาพ นัดไว้ ๐๙.๐๐ น. ปรากฏว่ารอจนถึง ๑๐.๐๐ น.หมอก็ยังไม่มา ได้เวลาประชุมก็เลยเข้าประชุม เสร็จเอา ๑๒.๔๐ น. ก็รีบไปที่มัสยิดเพราะถึงเวลาละหมาดแล้ว ละหมาดซุฮฺรี่เสร็จเท่านั้นแหละท้องร้องบรรเลงเพลงหิวข้าวแล้วจ้า...

เขียน 23 Apr 2008 @ 17:21 ()


ความเห็น (0)