อนุทิน 160670 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๔

เกือบ ๑๔ ปี ผ่านไป…รางวัล “ครุฑทองคำ” รางวัลระดับประเทศ รับที่ทำเนียบรัฐบาล…สูงสุดของการเป็นข้าราชการ…การครองตน ครองคน และครองงาน…แต่สิ่งที่ได้มา การรักษา “คุณความดี” สำคัญมากกว่า…เรียกว่า “ผิดมิได้ โปรดระวัง!!!” สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ความสามารถล้วนไม่ ชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ