อนุทิน 159984 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

หากเราจะสร้างครูที่ดี เราต้องเป็นครูที่ดีของครู เราอยากให้เขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตัวอยางที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

เขียน 10 Sep 2018 @ 16:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ;)…