อนุทิน 159124 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๗๐ ]

“มองคนจากเรื่องเล็กน้อย”

๑. เรื่องเล็กน้อยสะท้อนความสามารถ

๒. แสร้งทำเรื่ืองเล็กน้อยได้ยาก

๓. เรื่องเล็กน้อยสะท้อนความจริง

(๑ นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ : หลิว หย่ง เชิง)ความเห็น (0)