อนุทิน 159022 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๓๓ ]

“…”

เราเรียนอนุบาล ๔ ปี

เราเรียนประถมศึกษา ๖ ปี

เราเรียนมัธยมศึกษา ๖ ปี

เราเรียนอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ๔ - ๖ ปี

รวมประมาณ ๒๐ - ๒๒ ปี

แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมาายในโลกนี้กระมัง

การศึกษาของไทยตอบโจทย์อะไรให้กับคนในประเทศ?

เขียน 29 Jul 2018 @ 22:47 () แก้ไข 29 Jul 2018 @ 22:47, ()


ความเห็น (0)