อนุทิน 158617 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๕๒ ]

“หนังสือใหม่”

“การศึกษาตามอัธยาศัย” เขียนโดย “ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา”

“เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน : การปฏิรูปโรงเรียนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้และการไตร่ตรอง” เขียนโดย “นาซาอากิ ซาโต และ เอสุเกะ ไซโต”

“การจัดการชุมชน” เขียนโดย “อุทัย ปริญญาสุทธินันท์”

เขียน 05 Jul 2018 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)