อนุทิน 158593 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๐

จิต + กาย สำคัญมากต่อการดำรงชีพของมนุษย์…เพียงแต่ในทุกวันนี้ มนุษย์ขาดการให้ความสำคัญ เรื่อง “จิต” ไปมากกว่า ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการดูแลกาย…แต่หากดูแลควบคู่กันไป จะทำให้ทั้งกายและจิตเกิดความสมดุลและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น…เรียนรู้และได้มาจากการปฏิบัติด้วยตนเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดวิเศษ