อนุทิน 158326 - ต้นโมกข์

ทำไมนักเรียนจึงไม่ทำการบ้าน? และคุณสามารถจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? ตอนที่ 3

นักเรียนจะไม่ทำการบ้าน หาก...

ข้อเท็จจริงประการที่ 3 การบ้านมีแบบเดียว แต่ไม่เหมาะกับทุกคน

ในการนักศึกษานักเรียนวิชาเคมีระดับปริญญาตรีจำนวน 112 คน ผู้เรียนรายงานว่าพวกเขาสนใจในการบ้านแบบต่างชนิดกัน เช่น 62 % ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการบ้านแบบออนไลน์ ในขณะที่ 41% จะมีความพึงพอใจกับการสอบแบบกระดาษมากกว่า

คำแนะนำสำหรับครู ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบการเรียนรู้ (learning inventories) การบ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน มีนักการศึกษาหลายคน เช่น Carol Tomlinson และ Cathy Vatterott ได้นำเสนอรูปแบบของการบ้านเอาไว้หลายชนิด

ความจริงข้อที่ 4 ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์ย้อนกลับ

การเห็นคุณค่าหรือการยอมรับการบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญ จากการสำรวจนักเรียนจำนวน 1,000 คน รายงานว่าผู้เรียนต้องการตระหนักรู้ถึงความพยายาม และการทำการบ้านเสร็จ  (และต้องการให้การบ้านถูกด้วย)

นักเรียนก็ต้องการการสรรเสริญต่อความพยายามในการทำการบ้านด้วย  ในการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 180 คน พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เรียนเห็นตรงกันว่าการยอมรับครูว่าทำงานได้ดีจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา

คำแนะนำของครู ขยายการประเมินการบ้านให้มีคะแนนการทำการบ้านเสร็จไว้ด้วย นอกจากนี้ ให้เพิ่มปฏิสัมพันธ์เรื่องการทำการบ้านไว้ในแผนด้วย  เช่น บ่งชี้เวลาในชั้นเรียนให้ครอบคลุมถึงกระสวนสำหรับการบ้านในชั้นไว้ด้วย (กระสวนการบ้านคือความยุ่งยากที่นักเรียนได้รับ และความสำเร็จ) หรือให้โอกาสกับนักเรียนในการเปรียบเทียบกับการบ้านของเพื่อนของเขา (นักเรียนสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนคำตอบ ในขณะเดียวกันต้องมีการปฏิสัมพันธ์ย้อนกลับที่ชัดเจนด้วย)

แปลและเรียบเรียงจาก

Jennifer Davis Bowman. Why Students Don’t Do Their Homework-And What You Can Do About It.

เขียน 13 Jun 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ต้นมากครับ..การให้การบ้าน..ครูคิดว่าให้เพื่อให้ผู้ปกครองหีือเด็กทำส่งแต่ไม่นำมาถึงความต้องการของเด็ก..