อนุทิน 158308 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๙๐๘ |

"..."

การครองสติให้ได้เท่านั้น
คือสิ่งที่จะทำให้ปลอด
จากภยันตรายทั้งปวง

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๑๓ มิ.ย.๖๑

เขียน 13 Jun 2018 @ 00:17 ()


ความเห็น (0)