อนุทิน 158018 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๗๑ |

"ศัพท์เฉพาะ"

การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management : RDM)
การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access : OA)
คลังสารสนเทศดิจิทัลและห้องสมุดดิจิทัล (Digtal Repository and Digital Library)
มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล (Data Management Standard)
ตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier : PI)
เครื่องมือวัดผลกระทบของการสือสารทางวิชาการ (Scholarly Communication Impact Tools)

เขียน 19 May 2018 @ 18:28 () แก้ไข 19 May 2018 @ 22:15, ()


ความเห็น (0)