อนุทิน 157382 - prayat duangmala

เมื่อคืนได้เข้าร่วมฟังการบรรยายหลักธรรมในหัวข้อ ๗ สัตบุรุษ ถึงความลำบากในการฝึกฝนเรียนรู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมในตนแล้ว ยากยิ่ง นั้นคือยุคการก่อน..กว่าจะมีมรรคผล..วันนี้พอมีคุณธรรมเกิดขึ้น..บารมีก่อเกิด..มารแห่งโภคทรัพย์..มารแห่งความโลภ หลง ก็ผจญ จนยากต้านไว

เขียน 27 Mar 2018 @ 11:02 ()


ความเห็น (1)

สาธุ…