อนุทิน 157361 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๘๙ |

"TCI"

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา

เขียน 25 Mar 2018 @ 23:46 ()


ความเห็น (2)

เก่งมาเลยครับ ควฝามสามรถเยี่ยมครับผม ฝากเนื้อฝากตัวกะนักวิชาการรุ่นใหม่ด้วยนะครับผม

เขียนเมื่อ 

แก่เลยผม 555