อนุทิน 157336 - ธเนศ อยู่เย็น

Image result for คนแก่ สุขภาพ

การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า

การเตรียมตัวความพร้อมเพื่อเกษียณอายุเป็นการวางเเผนชีวิต การเตรียมการต่างๆ ที่ต้องเริ่มตั้งเเต่วัยทำงาน รวมถึงมีเวลาวางเเผนชีวิตให้คุ้มค่า ในการช่วยลดปัญหาของผู้เกษียณ ทำให้มีความพึงพอใจในชีวิตหลังเกษียณ สำหรับการวางเเผนเกษียณอายุอย่างมีความสุขของข้าพเจ้ามีดังนี้

1.มีเงินในบัญชีขั้นตํ่า 18 ล้านบาท การเตรียมตัวใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาในยามที่ป่วยเเละอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่ายา ค่านํ้า ค่าไฟ เพื่อลดการเป็นภาระแก่ผู้อื่นเเละคนในครอบครัว

2.มีรายได้ช่องทาง Passive Income เช่น มีรายได้จากการเอาเงินไปฝากธนาคาร มีธุรกิจที่เราเคยสร้างมาในช่วงวัยทำงานให้เงินวิ่งเข้าหาเรา เอาเงินไปเล่นหุ้น ทอง คอนโด ที่ดิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.มีสังคมเเละเพื่อนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน จงรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนให้มั่นคง เพราะเพื่อนจะช่วยให้กำลังใจเเละให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

4.การใช้เงินให้เป็นผลดีต่อตัวเราเอง ต้องเป็นคนที่มีร่างกายสุขภาพเเข็งเเรง มีจิตใจ อารมณ์ จะทำให้สามารถปรับตัวเเละใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น ออกกำลังกายสมํ่าเสมอ กินอาหารให้ครบ5หมู่ กินอาหารเสริมที่ผ่านมาตรฐานWHO(องค์การอนามัยโลก)  

เขียน 23 Mar 2018 @ 16:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #เกษียณอายุความเห็น (1)

เตรียมเงินเยอะมาก น่าจะสุขสบายค่ะแต่ระวังคนอื่นรู้ จะเข้ามาชักชวนทำนั่นทำนี่นะคะ