อนุทิน 157326 - prayat duangmala

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คงเหลือคะแนน โอเน็ต ลงในระบบ เพื่อประเมินผลการเรียนระดับชาติ..และชั้นประถมศึกษาปีที่สามในการสอบเอ็นที .. ข้อสอบปีนี้ได้เห็นเลย..ไม่รู้ครอบคลุมการเรียนตั้งแต่ ป.๔-๖ หรือเปล่าแต่เด็กชนบทคงแพ้กับเด็กที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน..สิ่งแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และครูในสาขาวิชาที่เรียนมา..๔ สาระที่นำมาวัด ไทย  คณิต วิทย์ อังกฤษ ครูบ้านนอกสอนคนเดียวทุกสาระ..ยอมรับไม่มีความสามารถทุกสาระ..ที่ต่างจากโรงเรียนระดับกลางใหญ่ที่มีครูครบชั้นและมีวิชาเอกในโรงเรียน...สอนเฉพาะวิชาที่ถนัด..คงให้ผู้มีอำนาจมองเห็นความแตกต่างระหว่างชนบทกับ โรงเรียนที่มีความพร้อม..ส่งครูมาให้ทุกโรงเรียนที่ขาดแคลนในสาขาวิชานั้นๆ การศึกษาไทยคงก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน..ไม่ใช่เอะอะอบรม..แล้วสอน สามห้องสี่ห้องในเวลาเดียวกัน

เขียน 22 Mar 2018 @ 15:08 ()


ความเห็น (2)

โรงเรียนที่ผมไปส่งเสริมงานยุวเกษตรกร ก็ขาดครูวิชาเอกครับ ทราบว่าครูบางคนสอนควบสองชั้นเรียนด้วย น่าเห็นใจนะครับ

เขียนเมื่อ 

ปัญหาที่แก้ไม่ตกของระบบการศึกษาไทย ไม่รู้เมื่อไรจะแก้ได้ครับ