อนุทิน 157099 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๔๗ |

"สติ"

"สติ" จะทำให้เราควบคุมตนเอง
ได้ทั้งทางด้านมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม

ห้ามใจได้ ก็ห้ามพูดได้ และห้ามกระทำได้

เขียน 28 Feb 2018 @ 09:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #สติความเห็น (0)